Tag Archives: chỉ tiêu chất lượng chủ yếu

“CHOÁNG” VỚI CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN BAO BÌ SẢN PHẨM

23 Th11

Hôm  nay con gái tôi mới khoe rằng có đơn vị đến tận trường học để phát miễn phí bánh cho học sinh và giáo viên (cho mục đích giới thiệu sản phẩm, tôi đoán vậy). Khi xem qua bao bì thì thấy đó là sản phẩm bánh STUFFINS của Công ty Topcake.

Khi xem mục Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu thì giật mình thấy ghi là “Độ ẩm 10-15%”, “Hàm lượng tro  không tan trong HCL ≤ 0.1%”. Choáng, không thể biết phải nghĩ gì khi ghép cái chỉ tiêu chất lượng chủ yếu này với sản phẩm bánh Suffins này.

Biết là các đơn vị phải cung cấp thông tin về sản phẩm theo quy định ghi nhãn hàng hóa để đáp ứng các yêu cầu pháp luật liên quan, tuy nhiên việc ghi nhãn này cũng cần hướng đến mục đích quảng bá đến người tiêu dùng về những đặc tính quan trọng mà họ có thể quan tâm, và quan trọng là họ phải hiểu được. Tôi đoán là phải đến hơn 90% người tiêu dùng sẽ không thể thấy “Hàm lượng tro không tan trong HCL” có liên quan gì đến loại bánh mà họ mua/sử dụng.

Bó tay!!!!

Advertisements